Skip to main content
 

MUCF:s självskattningsverktyg för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

 

Video med syntolkning

 

Nedan följer en rad frågor om er organisations verksamhet. Frågorna är indelade i olika områden; Syn på unga, Styrning och organisation, Kunskap om unga, Ungdomskompetens, Myndighetsdriven delaktighet samt Ungdomsdriven delaktighet.

Fyll i svaren utifrån vad som stämmer på din verksamhet. Resultatet presenteras med färgerna grön, gul och röd. Röd betyder att verksamheten har stora utvecklingsmöjligheter avseende rättighetsbaserat ungdomsperspektiv, gul att det finns saker att utveckla och grön att arbetet väl lever upp till ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Vi ger förslag på inspiration och verktyg att arbeta med inom varje område.

Spara eller skriv ut resultatet för vidare diskussion i din arbetsgrupp.

Tack för ditt engagemang, du gör skillnad!
 

Gör testet som Kommun

Gör testet som Region

Gör testet som Myndighet