Skip to main content
 

Syn

Questions Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej

Aktiv styrning

Questions Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej

Kunskap om unga

Questions Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej

Ungdomskompetens

Questions Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej

Myndighetsdriven delaktighet

Questions Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej

Ungdomsdriven delaktighet

Questions Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej